De stora revolutionerna

Den moderna tiden brukar räknas någon gång ifrån slutet av 1700-talet. Då inträffade ett antal revolutioner som kom att förändra världen på ett djupgående sätt.

Några av dessa revolutioner var politiska omvälvningar som ägde rum i västvärlden. De mest kända är den amerikanska och den franska.

I det här avsnittet kommer vi att studera de politiska revolutioner som inträffade i Västvärlden i slutet av 1700-talet. Framför allt kommer vi att undersöka de omvälvande händelserna i Amerika och Frankrike.

Båda dessa revolutioner fick viktiga konsekvenser för världen. Genom den amerikanska revolutionen uppkom den nya statsbildningen USA, som med tiden skulle komma att bli en dominerande maktfaktor i världen. Den franska revolutionen däremot är framför allt viktig därför att med den slog många av Upplysningsidéerna definitivt igenom.

Gemensamma rötter: tidigare revolutioner
Det fanns föregångare till dessa två revolutioner. Den första riktigt revolutionära politiska utvecklingen i Europa var den nederländska revolten 1568. Den nederländska statsbildningen var unik i Europa på sin tid. Den var baserad på handel istället för jordbruk, och borgarklassen var politiskt dominerande. Adelns medfödda rättighet att ha förtur till regeringspositionerna avskaffades.

Den revolutionära utvecklingen i England 1642-1688 var också en viktig föregångare. I de engelska inbördeskrigen och den ärorika revolutionen 1688 avrättades en engelsk kung, och England var republik under diktatorn Cromwell i några år. Till slut fastställdes parlamentets permanenta kontroll över staten i den förhållandevis oblodiga revolutionen 1688. Till skillnad från i Nederländerna avskaffades inga ståndsprivilegier i England, men delar av den engelska adeln var redan ganska kommersiellt inriktad.

Den naturvetenskapliga revolutionen och Upplysningen var också en viktig inspirationskälla för revolutionerna i Amerika och Frankrike (se föregående avsnitt).

 

2 reaktioner på ”De stora revolutionerna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.