Etikettarkiv: konspiracism

Konspirationsteorier och historia

Den här temakursen handlar om konspirationsteorier, sedda i ett historiskt och historievetenskapligt perspektiv. I den här framställningen kommer jag först att definiera vad konspirationsteorier är. Därefter kommer jag att redogöra för vad som är typiskt för konspirationsteorier, och varför de inte räknas som vetenskap. Avsnittet ”Konspirationsteorierna i historien” är en redogörelse för konspirationsteoritänkandets utveckling i modern tid. Avslutningsvis kommer några funderingar om orsakerna till konspirationsteoriernas spridning och en diskussion av vilka konsekvenser konspirationsteoritänkandet fått och kan få.

Runt många av de konspirationer som tas upp i den här framställningen finns en enorm mängd litteratur. Jag har försökt vaska fram de mest välrenommerade böckerna och utgått från dem. När det gäller skildringarna av 11 september och Kennedymordet har jag valt att förmedla mina tankar om böckerna snarare än att redovisa de enorma faktamängder som de olika sidorna ställer mot varandra. Den som verkligen vill gå in i detaljerna uppmanas att läsa in sig på ämnet (se till att ägna några år åt det…).

Några centrala begrepp

En historisk bakgrund

Konspirationens grå eminenser 1: Frimurarna

Konspirationens grå eminenser 2: Illuminati

Händelsekonspirationer: Kennedymordet och 11 september

Varför konspirationsteorier?

Den medierade världen

Några sammanfattande reflektioner

Konsekvenser av konspiracism

Källförteckning